บิ๊กป้อม ชงแผนปฏิบัติ ‘ปรับปรุง-สงวน-ฟื้นฟู’ ลำคลองแสนแสบ


บิ๊กป้อม ชงแผนปฏิบัติ ‘ปรับปรุง-รักษา-ฟื้นฟู’ ลำคลองแสนแสบ ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มี.ค. พล.อ. ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนาภาควิชาอนุกรรมการบริหาร ปรับปรุง สงวน รวมทั้งฟื้นฟูลำคลองแสนแสบ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการที่ทำการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายสำเริงสำราญ แสงสว่างภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และก็หน่วยงานที่เกี่ยว ร่วม
พล.อำเภอประวิตร พูดว่า การสัมมนาในวันนี้เพื่อทราบความเจริญก้าวหน้าผลดำเนินงานบริหาร ปรับปรุง รักษา รวมทั้งฟื้นฟูลำคลองแสนแสบ และพินิจพิเคราะห์เห็นดีเห็นชอบแผนกระทำการปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพโอบล้อมลำคลองแสนแสบ จากที่ 8 หน่วยงานเสนอ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ กรอ. หน่วยงานจัดแจงน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก็จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้นปริมาณ 84 โครงงาน ก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ตรึกตรองในวันที่ 25 มี.ค.นี้ เพื่อลำคลองแสนแสบกลับมามีระบบระเบียบนิเวศเข้าขั้นดี โดยมีการบูรณาการการแก้ปัญหาน้ำเสียรวมทั้งการระบายน้ำอย่างยั่งยืน สำหรับแผนการระบบบำบัดรักษาน้ำเสียจากที่หน่วยงานได้เสนอมาเป็นแผนการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนแม่บทการจัดการจัดแจงทรัพยากรน้ำในด้านที่ 4 การจัดการประสิทธิภาพน้ำและก็รักษาทรัพยากรน้ำ แม้กระนั้นเนื่องด้วยแผนการดังที่กล่าวมาแล้วมีวงเงินออกจะสูง ก็เลยได้ออกคำสั่งให้กรุงเทพฯ กลับไปพิเคราะห์การร่วมทุนระหว่างภาครัฐรวมทั้งเอกชน แล้วก็ใช้งบประมาณที่มาจากรายได้ของหน่วยงานก่อนเป็นขั้นตอนแรก ในส่วนโครงงานขนาดใหญ่ ให้เสนอภาควิชาอนุกรรมการเคลื่อนแผนการขนาดใหญ่และก็แผนการสำคัญ ใคร่ครวญก่อนเสนอขอรับเกื้อหนุนงบประมาณ นอกเหนือจากนี้ ยังมีแผนการที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน้ำ ยกตัวอย่างเช่น โครงงานทางด้านคมนาคม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ขอรับการช่วยส่งเสริมงบประมาณตามขั้นตอนธรรมดาของหน่วยงานถัดไป

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. พูดว่า สทนช. ได้พินิจพิจารณาแผนกระทำการปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพห้อมล้อมลำคลองแสนแสบของทั้งยัง 8 หน่วยงาน เพื่อปรับแต่งจุดมุ่งหมายตัวชี้วัดแล้วก็ความสำเร็จให้สะท้อนกับแผนแม่บทการจัดการจัดแจงทรัพยากรน้ำ โดยแบ่งสำเร็จสำริดออกเป็นระยะเร่งด่วน (ปี 2564) ระยะกึ่งกลาง (ปี 2565-2570) และก็ระยะยาว (ปี 2571 เป็นต้นไป) ตามกรอบการดำเนินการแผนทำการฯ ปริมาณ 84 โครงงาน สามารถสรุปได้ 5 จุดหมาย ดังต่อไปนี้ 1.การเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับการเดินทางทางทะเลของประชากร 10 แผนการ ทำงานโดย จังหวัดกรุงเทพ กรมเจ้าท่า และก็จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้นว่า ระยะเร่งด่วน (ปี 2564) การเดินเรือในลำคลองแสนแสบมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติมอีก 10.50 กิโลเมตร มีท่าเรือลำคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า รวมทั้งระยะกึ่งกลาง (ปี 2565-2570) มีการปรับปรุงรวมทั้งปรับแต่งท่าเรือในลำคลองแสนแสบ 10 ท่า แล้วก็มีเรือไฟฟ้าเพิ่มสำหรับในการเดินทาง 12 ลำ สามารถรองรับประชากรที่ใช้บริการเรือไฟฟ้าส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรืองถึงสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ถึง 800 – 1,000 คนต่อวัน 2.การปรับแก้ภาวะภูมิทัศน์รอบๆลำคลองแสนแสบ 14 แผนการ จัดการโดย จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้นว่า ระยะเร่งด่วน (ปี 2564) มีการปรับแต่งส่วนประกอบเบื้องต้นและก็ภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งลำคลอง 190 ตำรวจกิโลเมตร ส่วนลำคลองบางขนากมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ชุมชนขอบลำคลองรวมทั้งซ่อมสะพานผ่านลำคลอง และมีการปรับปรุงและก็ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งลำคลองต้นแบบ 21 ที่ แล้วก็ในระยะกึ่งกลาง (ปี 2565-2570) มีการสะพานผ่านลำคลองบางขนาก 4 ที่ สามารถเพิ่มปริมาณการเดินทางได้ 4,000 คัน/วัน

3.การแก้ปัญหามลพิษและก็ประสิทธิภาพน้ำในลำคลองแสนแสบ 44 แผนการ ทำงานโดย กรมควบคุมมลพิษ กรอ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานจัดแจงน้ำเสีย และก็จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น ระยะเร่งด่วน (ปี 2564) มีจัดระบบพื้นที่ข้างในลำคลองแสนแสบ มีระบบระเบียบเก็บน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ 1 ที่ สามารถบำบัดรักษาน้ำเสียได้ 10,000 ลบ.มัธยม/วัน มีการบังคับใช้ข้อบังคับเพื่อเฝ้าระวังรวมทั้งตรวจตราควบคุมดูแลโรงงานรอบๆลำคลองแสนแสบ รวมถึงมีการติดตามรวมทั้งตรวจดูแหล่งเกิดมลภาวะ ตึกชนิดต่างๆในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและก็จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะกึ่งกลาง (ปี 2565-2570) มีระบบระเบียบบรรเทาน้ำเสียในพื้นที่จ.กรุงเทพฯ 5 ที่ สามารถบรรเทาน้ำเสียได้ 661,000 ลบ.มัธยม/วัน แล้วก็ระบบบรรเทาน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ที่ บรรเทาน้ำเสียได้ 935 ลบ.มัธยม/วัน แล้วก็ในระยะยาว (ปี 2571 เป็นต้นไป) มีระบบระเบียบบรรเทาน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ 5 ที่ บรรเทาน้ำเสียได้ 597,000 ลบ.มัธยม/วัน แล้วก็ระบบบรรเทาน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 ที่ บำบัดรักษาน้ำเสียได้ 2,590 ลบ.มัธยม/วัน 4.การคุ้มครองล้มล้าง การบุกรุกทำลายทรัพยากรในลำคลองแสนแสบ 1 แผนการ ปฏิบัติงานโดย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่างเช่น ระยะเร่งด่วน (ปี 2564) มีการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนหรือตึกต่างๆที่รุกล้ำคลองแสนแสบและก็ลำคลองสาขา รวมทั้ง 5.การจัดการจัดแจงทรัพยากรน้ำในลำคลองแสนแสบ 15 โครงงาน ทำงานโดย จังหวัดกรุงเทพ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้นว่า ระยะเร่งด่วน (ปี 2564) มีการกำจัดวัชพืชลำคลองบางขนาก จำนวน 14,700 ตัน ระยะกึ่งกลาง (ปี 2565-2570) สามารถรีบระบายน้ำออกมาจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตสระกุ่ม และก็เขตคันดินยาว พื้นที่ 25 ตำรวจกิโลเมตร ด้วยอุโมงค์ระบายน้ำในอัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.มัธยม/วินาที ความยาว 3.8 กิโลเมตร การก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองป้องกันริมฝั่งระยะ 33.32 กิโลเมตร มีพื้นที่ได้รับการปกป้องอุทกภัย 130 ตำรวจกิโลเมตร ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *