มัธยมจังหวัดเชียงใหม่ล่า801ชื่อ ยื่นจม.เปิดผนึก จักจี้ประธาน จบเอาผิดนศ.แสดงออกการบ้านการเมือง


มัธยมจังหวัดเชียงใหม่ล่า801ชื่อ ยื่นจม.เปิดผนึก จักจี้ประธาน จบเอาผิดนศ.แสดงออกการบ้านการเมือง
ช่วงวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ นักข่าวแถลงการณ์ว่า กรุ๊ปชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ คณะอาจารย์ นิสิต นิสิตเก่า รวมทั้งคนทั่วๆไป ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงประธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรณีการสืบสวนการกระทำผิดระเบียบนิสิต ตอนวันที่ 25 ก.พ. 2564 มีเนื้อหากล่าวว่า
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีแผนกมนุษยศาสตร์ รวมทั้งพลเมืองทุกคน  เนื่องแต่หน่วยปรับปรุงประสิทธิภาพนิสิตฯ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกใจความแจ้งแก่นายวิธญา คลังเก็บของนิล นิสิตภาควิชามนุษยศาสตร์ว่า นิสิตทำความผิดกฎเกณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ข้อเป็นระเบียบข้อ 8 แล้วก็ระเบียบข้อ 12 (5) โดยได้มีการแจ้งให้นิสิตเข้าให้ถ้อยคำรวมทั้งโต้วาทีข้อกล่าวหาในวันที่ 25 ก.พ. 2564 นี้
กรุ๊ปชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายนามในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ คณะครู นิสิต นิสิตเก่า และก็คนทั่วๆไปมีความไม่สบายใจแล้วก็มีความเห็นต่อการกล่าวร้ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนิสิต ดังนี้
หนึ่ง มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับงบประมาณส่งเสริมจากเงินภาษีของพลเมืองและก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบำรุงรักษาการเรียนรู้ของนิสิต ควรมีหน้าที่สำหรับการคุ้มครองสิทธิและก็ความอิสระ รวมทั้งการแสดงออกด้านการเมืองของนิสิตอย่างเต็มเปี่ยม มหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญเป็นบ่มเพาะรวมทั้งสร้างการเจริญเติบโตทางสติปัญญาในระบบประชาธิปไตยแก่นักเรียน ไม่เพียงแค่การบ่มเพาะวิชาความรู้ในชั้นเรียนแค่นั้น แม้กระนั้นยังรวมถึงการเปิดพื้นที่แล้วก็บ่มเพาะพวกเขาในพื้นที่สาธารณะด้วย แม้แต่ว่าก่อนหน้าที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลับมิได้มีท่าทางรวมทั้งจุดยืนที่แจ้งชัดในหัวข้อนี้แม้แต่น้อย ทั้งยังยังเกื้อหนุนความประพฤติปฏิบัติที่ฝ่าฝืนสิทธิเสรีภาพของนิสิตหลายประการ กรุ๊ปชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายนามดังที่ปรากฎนี้ มีความไม่สบายใจอย่างมากต่อทีท่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วของมหาวิทยาลัย ที่ไม่เพียงแค่ละเลยต่อหน้าที่ของตนในฐานะวิทยาลัย ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อพสกนิกรผู้เสียภาษีในสังคมแล้วก็ชุมชนนิสิตของมหาวิทยาลัย แม้กระนั้นมหาวิทยาลัยยังทำลายวิธีการสำคัญกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพภายใต้ระบบประชาธิปไตยอีกด้วย
สอง การจัดกิจกรรมทางด้านการเมืองของนิสิตทั้งปี 2563 เป็นต้นมาจนกระทั่งตอนนี้เป็นการแสดงออกด้านการเมืองที่มีจุดหมายเพื่อกระตุ้นสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบเลวทรามดีของสังคมต่อความไม่ยุติธรรมในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการหว่านแหจับกุมตัวรวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ประชุมทางด้านการเมือง การเอาผิดด้วยคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมทั้งด้านความมั่นคงและยั่งยืนอื่นๆอย่างไม่เลือกหน้า ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำการเกินกว่าเหตุและไม่เคารพนับถือสิทธิรวมทั้งความอิสระสำหรับเพื่อการแสดงออกด้านการเมืองของชาวเมืองไทย
กิจกรรมการแสดงออกของนิสิตก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ก็เพื่อเรียกร้องซึ่งความยุติธรรมให้กับเหยื่อด้านการเมืองที่ถูกกระทำโดยเมืองแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่อง กิจกรรมการแสดงออกทางด้านการเมืองดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะผ่านศิลปะการแสดง หรือการติดต่อสื่อสารในแบบอย่างประดิษฐ์ต่างๆข้างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในทางหนึ่งก็เพื่อย้ำเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่ทางด้านสังคมของพื้นที่สาธารณะดังเช่นมหาวิทยาลัย สำหรับเพื่อการรักษาค์ไว้ซึ่งวิธีการที่ความยุติธรรม
การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเอาผิดทางระเบียบต่อนิสิตจากการแสดงออกเพื่อเรียกร้องความเที่ยงธรรมทางด้านการเมือง พร้อมด้วยตั้งคณะกรรมการไต่สวนนั้น ก็เลยเป็นการทำที่ไม่เพียงแต่ตรงข้ามหลักที่ความอิสระภายใต้ระบบประชาธิปไตย ถ้าแต่ว่ายังได้แก่การใช้อำนาจนิยมสำหรับเพื่อการรุกรามนิสิต ไม่มีความแตกต่างไปจากการคุกคามความอิสระของราษฎรโดยเมืองที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้
สาม กรุ๊ปชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังรายนามที่ปรากฏนี้ ก็เลยขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลิกการใช้อำนาจสำหรับการรุกรามสิทธิและก็ความอิสระของนิสิตสำหรับการแสดงออกด้านการเมืองอย่างสุจริตอย่างฉับพลัน และก็ประพฤติตนให้สมกับการเป็นสถาบันทางด้านวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมภายใต้ระบบประชาธิปไตย
อนึ่ง การที่มหาวิทยาลัยรวมทั้งแผนกมนุษยศาสตร์ ใช้กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ทำสอบปากคำนายวิธญา คลังเก็บของนิล กรุ๊ปชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียกร้องให้การซักถามดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นไปอย่างเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสต่อมหาชน โดยที่สามัญชนทั่วๆไปสามารถร่วมฟังการไต่สวนได้ พร้อมด้วยให้มีการถ่ายทอดสดด้วยวิถีทางต่างๆได้อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อที่หมู่ชนจะสามารถเป็นพยานแล้วก็มีส่วนรวมสำหรับในการฟัง พร้อมกับให้ความเห็นได้อย่างเสรี แม้ไม่มีความโปร่งใสตรวจทานได้และก็การมีส่วนร่วมของประชากรรวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้ว การสืบสวนดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ย่อมไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ควรถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติอันเป็นโมฆะที่เกิดขึ้นมาจากการใช้อำนาจในทางไม่ดี
ในที่สุด กรุ๊ปราษฎรดังรายนามที่ปรากฏนี้ ขอชวนให้ประชากร นิสิต และก็พนักงานทุกคนที่มีความห่วงต่อข้อความสำคัญดังที่กล่าวผ่านมาแล้วร่วมแสดงพลังรวมทั้งมีส่วนสำหรับในการวิเคราะห์แนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วในวันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไปในห้องที่ใช้สำหรับการประชุม 7210 แผนกมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพร้อมกันกัน
ด้วยความสามัคคี
1 Phoowanarth Rongthong
2 Prapat Jiwarangsan
3 กต่อยร โกลูก
4 กต่อยร จินะโสต
5 กณวรรธน์ ประชาชนนิยม
6 รู้บุญคุณคน หมื่นคำเรือง
7 สุวรรณพร จันทร์พลอย
8 ทองคำภรณ์ ดวงธิ
9 ทองรัตน์ สถิตนิรามัย
10 ทองคำวรรณะ มุลทา
11 ทองคำชนชั้น สมศรีวรางฉันล
12 ทองคำชาติชั้นวรรณะ สุขใจ
13 กนต์ธีร์ กาญจน์บุปผา
14 ดวงใจกา จิตคุกทธะ
15 แขนทอง จินดานุกูลกิจ
16 แขนภัทร์ จตุรักษ์ยุค
17 หู เกตุเวช
18 กฤต แสงสว่างจังหวัดสุรินทร์
19 กฤตวิทย์ ผลวัฒนะ
20 กฤติเตียนอำนาจ แสงเดือน
21 กฤษฎิ์ บุญสาร
22 กฤษฏิญา ไชยศรี
23 กฤษณะพล วัฒนวันยู
24 กฤษณะพล วัฒนวันยู
25 กฤษตฤณ วีระฉันทะชาติ
26 กฤษรกาญจน์ แก่นกล้า
27 กฤษวินย์ ถิรกุลเพิ่มตระกูล
28 กษมาพร แสงสว่างสุระธรรม
29 กษิดิศ แย้มไพเราะ
30 กษิว่ากล่าว สังข์กุล
31 ก่อกริช แซ่จิว
32 กังวาฬ ฟองแก้ว
33 กัญญ์วรา ทองคำเพชรตาแมว
34 สาวน้อยณัฐ กว้างใหญ่ไพศาลบุริมทิศกุล
35 สาวรุ่นภัค บุญจันทร์
36 กัณฐณัฏฐ์ ณปฐมปณพัณณ์
37 กันดิศ แก้วเพทาย
38 โกน ข้าวนาเมืองรักษา
39 ตัด วัฒนสุภางค์
40 กัมปนาท เบ็ญจนาวี
41 กัมปนาท ศรีเจริญก้าวหน้าพันธ์
42 กัลชูร ศรีพรรค
43 ทอง ดีอุต
44 ทองความยินดี ความสงบสุข
45 กานต์ ทัศนภักดิ์
46 การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป
47 การัณยความสว่าง ภู่ต่อสู้
48 กิ่งแขน นรินทรกุลในอยุธยา
49 คำเลื่องลือดงษ์ ทรงติดอยู่ศรี
50 คำเล่าลือมา จารีประสิทธิ์
51 กิว่ากล่าวคุณ หมั่นธุระ
52 กุลณัฐ จิระตระกูลแพรวพราว
53 ลูกหญิง ศรีสายฟ้า
54 กุลโรจน์ ส่งเสริมวงศ์วาน
55 กุลลดา เกษบุญยก มี้ด
56 บุญกุศล พยัคเฆนทร์สัก
57 กุสุมา ประภาวิชา
58 เก่งธุระ กิว่ากล่าวเรียงลาภ
59 เกริดา อินณรงค์
60 ยิ่งใหญ่ แก้ววังขว้าง
61 เกรียงเทวดา วีระนันทนาพันธ์
62 เกศาทองคำ วงษาจงรักภักดี
63 ผมศรีนทร์ มัธยสินทรัพย์
64 เกียรติยศชัย ตั้งภรณ์พรรณ
65 ไกร ศรีดี
66 ไกรวิชญ์ รัตนพันธ์
67 แผ่กว้างเกียรติยศ นัยเนตร
68 น้อง สุขสง
69 ขวัญบิดา เพชร์พลอยศรี
70 เฉม โนชัยสกุล
71 เฉมชาติ ตนบุญ
72 อาจกฤช ตรียวงค์
73 คณพศ เเย้มรักษาศักดา
74 คณิต การกาญจน์
75 คณิต กำลังทวี
76 คณิน ฉินเฉิดฉัน
77 วิฆเนศณัฏฐ์ สิมลาโคตร
78 คมลักษณ์ ไชยยะ
79 คมสัน ประพรมรินทร์
80 คหัฐ เศรษฐเสรี
81 คัทลียา เผ่าศรีเจริญรุ่งเรือง
82 คานธี วสุวิชย์กิต
83 ค้างลิล เพ่งดูกาญจน์
84 คุณดี ขาชะที่นา
85 เคท ครั้งพิบูลย์
86 ฆนัท นาคถนอมทรัพย์สิน
87 สวยวันศุกร์ รัตนเสถียร
88 จตุๆพร แก้วนุ่ม
89 จเหม็นตุภัทร์ บุญดีรักษา
90 จรรยา เอื้อความมีชีวิตอยู่รัตน์
91 จริยาภรณ์ สกุลมา
92 หน้าจอชัว ก๊องเม่งปิ้ง เทเลอร์
93 จักรกริช ฉิมนอก
94 จักรพล ผลละออ
95 จักรพันธ์ ศรีวิชัย
96 จันจิรา ลิ้นทองคำ
97 จันนิภา แผ่นทองคำ
98 จารนุช สุทธนะ
99 จาริก กรอบทองคำ
100 จิณณะ กฤษฎิ์กันติเตียนความบันเทิง
101 ช่างวาดภาพ ราชสีห์พิมาย
102 จิตรา คชเดโช
103 จิรเจริญ ทวีชื่น
104 จิระยุทธ อาจหิ้น
105 จิรัฏฐ์ เลิศทรัพย์สิน
106 จิรันธนิน กิว่ากล่าวกา
107 จิราพร มอร์
108 จิราภรณ์ ศรีพระพรหม
109 จิราภรณ์ หิรัญซ่อมแซม
110 จิรายุ ไชยพันทุ่งนา
111 จิรายุส สาจุ้ย
112 จีรเจริญ ประพรมมงคล
113 จุฑา ทองมงคล
114 จุฑานักปราชญ์ อุสาหะ
115 จุฬาลักษณ์ ทิพันธ์
116 เจตรินทร์ เพียงตา
117 เจนมหาสมุทร แสงสว่างพันธ์
118 จิตใจใส กึกสูงเนิน
119 ฉัตรชัย กิว่ากล่าวเรียงลาภ
120 ฉัตรชัย ศรีวิทยรัตน์
121 ฉัตรเทวดา จุลวัฒน์
122 เฉลิมชัย วัดจัง
123 เฉลิมฤทธิ์ ฉายมงคลชัย
124 เฉิดฉายท์ ศรีการซื้อขาย
125 ชญาณิฐ เสนาะพิธ
126 ชญานิศ อัศวธีรากุล
127 ชฎาพร ใจมา
128 ชนฐิตา ไกรศรีกุล
129 ชนสรณ์ ยอดเยี่ยมใหม่เชาน์
130 ชนาโกน ธีรวัฒนมนตรี
131 ชนินทร รัตนเวชสิทธิ
132 ชามพูนท ดูภูเขารัตน์
133 ชลดา นักขาย
134 ชลัท ศรีการพาณิชย์
135 ชลิตา แก้วตุ้ย
136 ชลิตา บัณฑุตระกูล
137 ชชาติชั้นวรรณะพร ธิเดโช
138 ชวิศา ชวลิตเสวี
139 ชัชชล อัจนาคำเล่าลือ
140 ชัชพล นันทมานพ
141 รุ่งเรือง ปุญปัน
142 ชัญญา รัตนผู้สรรค์
143 ชัยดงษ์ สำเนียง
144 ชัยพร ราชสีห์ดี
145 ชัยเจริญ แก้วรุ่งเรือง
146 ชัยประเสริฐ แก้วรุ่งเรือง
147 ชัยวัฒน์ คนกล้าสกุลโชติ
148 ชัยสิริ จิวะแต่งตั้ง
149 ตื่น แก้วทันคำ
150 ตื่น อินทร์จักร์
151 ชาญชาย อัศวานุชิต
152 ชาญณรงค์ บุญหนุน
153 ชาติชาย ธรรมโม
154 ชานันท์ ยอดหงษ์
155 ชาวาร์ แพร์ริช
156 ติดบิดา ถิ่นทิพย์
157 ชิษณุดงค์ อินทร์แก้ว
158 ชีรา ทองกระจาย
159 ชีวิน เด่นเสนาะ
160 ชุว่ากล่าวตระกูล คงจะสันเทียะ
161 ชุว่ากล่าวมน โพธิ์ทองคำ
162 ชุมาพร แต่งสะอาด
163 เชวง ไชยชาติชั้นวรรณะ
164 เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงสว่างรัตน์
165 โชติรส สุชัยธนาวนิช
166 ไชยฤทธิ์ สีขาววงษ์
167 ไชยวัฒน์ น่าอัศจรรย์รัตน์สงบ
168 ไชยาพร กล้าผจญ
169 ซูกริฟฟี ลาเตะ
170 ไซราม ประกายธุระ
171 ฌัชเมษ อมรพุทธิกุล
172 ญาณวดี สาหลง
173 ญาดา ช่วยชำแนก
174 ฐานปัทม์ ไชยดูภูเขา
175 ฐานิต รุ่งโรจน์ถ้อยคำสโผลงพร
176 ฐิตพล ศรีสำอางค์
177 ฐิตาพร กิว่ากล่าวขั้น
178 ณพัทธ์ นรังศิยา
179 ณภัค เสรีรักษา
180 ณเจริญ วัฒนกุลแจ่มแจ้ง
181 ณษร พระพรหมแตง
182 ณัชชา ขันมะลิ
183 ณัชชา ไชยสูง
184 ณัชชา พระพรหมศรี
185 ณัชชา ศรีสบาย
186 ณัฎฐ์ดนัย ลิ้มอนันตคุณ
187 ณัฎฐิความสนุกสนาน ศิลลา
188 ณัฏฐ์นรี คำฝั้น
189 ณัฏฐวดี นันตา
190 ณัฐกานต์ ทาจันทร์
191 ณัฐดนัย บุญมี
192 ณัฐความสำราญ พลอยตกแต่ง
193 ณัฐความบันเทิง วรินทรเวช
194 ณัฐดงษ์ บุญธรรม
195 ณัฐพร สินนอก
196 ณัฐพล ผุยเหง้า
197 ณัฐพล สวัสดี
198 ณัฐพล อิ้งทม
199 ณัฐพันธ์ จุนอนันตธรรม
200 ณัฐรัตน์ กันตา
201 ณัฐวรรณะ ยามเย็น
202 ณัฐวัจน์ ซื่อสัตย์สุจริต
203 ณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
204 ณัฐวุฒิ ตติเตียนเวชกุล
205 ณัฐวุฒิ เตจา
206 ณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์
207 ณัฐลูกสาว จิตกรม
208 ณัทธร ตัณฑ์สุรัตน์
209 ดนัทธ์ โพธิ์สา
210 ดนัย เปล่งแสงจันทร์
211 ดนุพล จิตใจอ้าย
212 อ่อน กว้างใหญ่การขายกุล
213 ดวงหทัย ตาเต๊อะ
214 ดวงทัย พรนิคม
215 เด็ด ต้องมั่นคง
216 ตฤณ พูลสมบัติพัสถาน
217 ตามหัวใจ ชนะบูรณาศักดา
218 เตเคยชินท์ อินทรชิต
219 เต็มจิต ฉั่วริยะกุล
220 ถนอม ชาซื่อสัตย์ภักดี
221 ทชามือ กอกเผือก
222 ทวีพัฒน์ แพรเงิน
223 ทศพล กรรณิกา
224 ทศพล อบรมบ่มนิสัย
225 ทศพล ศรีนุช
226 ทัตเทวดา ประพรมอุตสาหะ
227 ทัตเทวดา เรืองงามธุระเสรี
228 ทับทิม ทับทิม
229 ทัศแขน สีปวน
230 ทัศนัย เศรษฐเสรี
231 ทัศนีย์ สติปัญญาคำ
232 ทารา ซูต้าร์
233 ทารินี มีเกียรติธนา
234 ทินกฤต นุตวงษ์
235 ทิพย์วรรณะ นรินทร
236 ทิพย์วารี แสนสุวรรณ์
237 ทิพย์อักษร มันขว้างตำหนิ
238 ทิพรัตน์ พนมวันในอยุธยา
239 ทิพแสง สูงทรง
240 ทิว ทองคำหอม
241 ทิวพนาลัย ขนมบัวลอย
242 กลางวันพร ศรีทอง
243 เทวดานคร ชนชั้นมหาชัย
244 ธงนรินทร์ นามสกุล
245 ธนกร ผูกพันธ์
246 ธนพร ศรีสุขใส
247 ธนพล จูมคำมูล
248 ธนพล ฟักสุมณฑา
249 ธนพล แสงเดือน
250 ธนประเสริฐ นัยโพธิ์
251 ธนวรรณ ยาซาว่า
252 ธนศักดา สายจำปา
253 ธนัช ถิรสุทธิ์
254 ธนัชพร ราชสีห์มหาไชย
255 ธนัญญา ชัยกันทะ
256 ธนัฏฐ์ ไกรนรา
257 ธนัยความบันเทิง แสวงเชิดดงษ์
258 ธนาแขน สร้อยเสพ
259 ธนาแขน เหล่าเขตร์ธุระ
260 ธนาแขน อัฏฐ์ประดิษฐ์
261 ธนาธร รัศมีวิชาญ
262 ธนาธร วิทยเบญจางค์
263 ธนาภรณ์ งามเพชรคุณ
264 ธนาวิ โชติประดิษฐ
265 ธนิต โตอดิเทวดาย์
266 ธนุพล ยินดี
267 ธเนศวร์ รุ่งเรืองเมือง
268 ธรรมเครื่องหมาย ธีระศิลป
269 ธรรมยุทธ์ ภูเขาไม่ธเนศ
270 เครื่องหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *