ยามเปิดร้านออนไลน์ 2565 เปิดกิจการค้าขายวันไหนเหมาะสมที่สุด เช็กเลย!

นอกเหนือจากโปรดักต์อันเลิศยิ่งและก็แผนธุรกิจอันแยบคายแล้ว ยามเปิดกิจการก็นับเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ด้อยไปกว่ากัน ผู้ใดกันแน่ที่เริ่มจะมีแพลุกลนจะเริ่มทำธุรกิจ เปิดร้านขายสินค้า หรือกำลังหากาลเปิดร้านออนไลน์ 2565 อยู่ UndubZapp ขอเสนอปฏิทินวันมงคลจัดเต็มทั้งปี 2565 ให้ท่านได้คัดเลือกเวลามงคลตามวันที่คุณสบายตามสะดวก ไม่ว่าคุณจะเปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าออฟไลน์ เปิดกิจการแบบ Soft opening หรือ Grand opening คุณก็สามารถเช็กวันดีๆจากปฏิทินโอกาสเปิดร้านนี้ได้ครบจบในที่เดียวเลยจ๊ะ!

 
ยามเปิดร้าน ม.ค. 2565

เวลามงคล ม.ค. 2565
 
วันเสาร์ ที่ 1 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันเสาร์ ที่ 22 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59น.วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 26 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันจันทร์ ที่ 31 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 
โอกาสเปิดร้าน ก.พ. 2565

โอกาสมงคล ก.พ. 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันศุกร์ ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันอังคาร ที่ 15 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันพุธ ที่ 16 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
โอกาสเปิดร้าน มี.ค. 2565

ยามมงคล มีนาคม 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 5 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 11 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอังคาร ที่ 15 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันพุธ ที่ 23 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอังคาร ที่ 29 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
กาลเปิดร้าน เมษายน 2565

กาลมงคล ม.ย. 2565
 
วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันจันทร์ ที่ 4 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอังคาร ที่ 5 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 7 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 11 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 13 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 19 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 19:00-20:59 น.วันเสาร์ ที่ 23 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
ยามเปิดร้าน พฤษภาคม 2565

เวลามงคล พ.ค. 2565
 
วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 20 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอังคาร ที่ 24 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
ยามเปิดร้าน มิถานายน 2565

เวลามงคล มิ.ย. 2565
 
วันพุธ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 6 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 14 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 29 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 19:00-20:59 น.
 
โอกาสเปิดร้าน กรกฎาคม 2565

เวลามงคล ก.ค. 2565
 
วันอังคาร ที่ 5 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 6 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 12 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพุธ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอังคาร ที่ 19 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันพุธ ที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 30 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 31 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
กาลเปิดร้าน สิงหาคม 2565

โอกาสมงคล สิงหาคม 2565
 
วันศุกร์ ที่ 5 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 7 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 9 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 31 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.
 
กาลเปิดร้าน กันยายน 2565

ยามมงคล ก.ย. 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนกันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 7 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันศุกร์ ที่ 9 เดือนกันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 12 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 13 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 21 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 24 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 25 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
โอกาสเปิดร้าน ต.ค. 2565
กาลมงคล ตุลาคม 2565
 
วันเสาร์ ที่ 1 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันจันทร์ ที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 7 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 8 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 20 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 22 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 26 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.
 
เวลาเปิดร้าน พฤศจิกายน 2565

เวลามงคล พ.ย. 2565
 
วันอังคาร ที่ 1 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพุธ ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 15:00-16:59 น.วันจันทร์ ที่ 21 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
เวลาเปิดร้าน ธ.ค. 2565
โอกาสมงคล ธ.ค. 2565
 
วันเสาร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 26 ธ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 27 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.

ดวงความรัก, ดวงปี 2565, ดูหมอ, ดูหมอความรัก, ทำนายดวงปี 2565, ดูดวงชะตาแม่นๆ, ดูชะตาไพ่ยิปซี, ยาม, เวลาขายสินค้า, โอกาสเปิดร้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *