ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแผ่คำบัญชาศบค.ประกาศ 76 จังหวัด พื้นที่“ควบคุม-เฝ้าระวังสูง-เฝ้าระวัง”


ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแผ่คำบัญชาศบค.ประกาศ 76 จังหวัด พื้นที่“ควบคุม-เฝ้าระวังสูง-เฝ้าระวัง”
ช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์64 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำบัญชาศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด – 19 ) ที่ 3 /2564 เรื่อง พื้นที่เหตุการณ์ที่ระบุเป็นหลักที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548
จากที่ได้มีประกาศเหตุการณ์รีบด่วนในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2563 และก็ถัดมาได้ขยายช่วงเวลาการบังคับใช้ประกาศเหตุการณ์เร่งด่วนดังที่ได้กล่าวมาแล้วออกไป เป็นคราวที่ 4 จนกระทั่งวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 นั้น
เพื่อการจัดการจัดแจงรวมทั้งเตรียมตัวสำหรับเพื่อการปกป้องการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 ตามกระบวนการจัดเขตพื้นที่เหตุการณ์ตามข้อกําครั้งด ออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกําคราวดการบริหารราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ อาศัยอําท้องนาจตามความลับข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกฯ ที่ 4/2563 เรื่อง ตั้งผู้กํากับการกระทำงาน หัวหน้าผู้จะรับผิดชอบและก็บุคลากรข้าราชการสำหรับในการปรับปรุง เหตุการณ์เร่งด่วน ระบุวันที่ 25 มี.ค. พุทธศักราช 2563 รวมทั้งที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม
นายกฯ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด – 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ดำเนินการเร่งด่วน ทางด้านการแพทย์รวมทั้งสาธารณสุข แล้วก็ศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด – 19 กระทรวงมหาดไทย ก็เลยมีคําสั่ง ให้หัวหน้าผู้จะรับผิดชอบสำหรับการปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์รีบด่วนแล้วก็บุคลากรข้าราชการดำเนินการให้เป็นไป ตามมาตรการตามข้อกําทีดฯ สําหรับเขตพื้นที่เหตุการณ์ที่กําคราวดเป็นหลักที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวัง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบคําสั่งนี้
ดังนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป จวบจนกระทั่งจะมีคําสั่งเปลี่ยน เป็นอันอื่น
สั่งในวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ
นายกฯ
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด – 19

พื้นที่ควบคุม
1. กรุงเทพฯ 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครปฐม 4. จังหวัดนนทบุรี 5. จังหวัดปทุมธานี 6. จังหวัดราชบุรี 7. จังหวัดสมุทรปราการ 8. จังหวัดสมุทรสงคราม
รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด

พื้นที่เฝ้าระวังสูง
1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จ.ชลบุรี4. จังหวัดชุมพร 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดนราธิวาส 7. จังหวัดอยุธยา 8. จังหวัดเพชรบุรี 9. จ.ยะลา 10. จังหวัดระนอง 11. จังหวัดระยอง 12. จังหวัดสงขลา 13. จังหวัดสระบุรี 14. จังหวัดสุพรรณบุรี
รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด

พื้นที่เฝ้าระวัง
1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดกาฬสินธุ์ 3. จังหวัดกำแพงเพชร 4. จังหวัดขอนแก่น 5. จังหวัดเมืองจันท์ 6. จังหวัดชัยนาท 7. จังหวัดชัยภูมิ 8. จังหวัดเชียงราย 9. จังหวัดเชียงใหม่ 10. จังหวัดตรัง 11. จังหวัดตราด 12. จังหวัดนครพนม 13. จังหวัดนครราชสีมา 14. จังหวัดนครศรีธรรมราช 15. จังหวัดนครสวรรค์ 16. จังหวัดน่าน 17. จังหวัดสระรอยแดง 18. จังหวัดบุรีรัมย์ 19. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20. จังหวัดปราจีนบุรี 21. จ.ปัตตานี 22. จังหวัดพะเยา 23. จังหวัดพังงา 24. จังหวัดพัทลุง 25. จังหวัดพิจิตร 26. จังหวัดพิษณุโลก 27. จังหวัดเพชรบูรณ์ 28. จังหวัดแพร่ 29. จังหวัดภูเก็ต 30. จังหวัดมหาสารคาม 31. จังหวัดมุกดาหาร 32. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 33. จังหวัดยโสธร 34. จังหวัดร้อยเอ็ด 35. จังหวัดลพบุรี 36. จังหวัดลำปาง 37. จังหวัดลำพูน 38. จังหวัดเลย 39. จังหวัดศรีสะเกษ 40. สกลนคร 41. จังหวัดสตูล 42. จังหวัดสระแก้ว 43. จังหวัดสิงห์บุรี 44. จังหวัดสุโขทัย 45. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 46. จังหวัดสุรินทร์ 47. จังหวัดหนองคาย 48. จังหวัดหนองบัวลำภูเขา 49. จังหวัดอ่างทอง 50. จังหวัดอำนาจเจริญก้าวหน้า 51. จังหวัดอุดรธานี 52. จังหวัดอุตรดิตถ์ 53. จังหวัดอุทัยธานี 54. จังหวัดอุบลราชธานี
รวมทั้งสิ้น 54จังหวัด

 

อ่านข่าวสารที่เกี่ยวพัน: ขาดื่มเฮ! กรุงเทพมหานคร ให้นั่งดื่มในร้านค้าได้ ส่งผลตั้งแต่คืนวันนี้ ‘ศบค.’ ปรับโซนสีพื้นที่ ตรึงครัดเคร่ง ‘จังหวัดสมุทรสาคร’
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *